De Grondslag van Tilburg | Moerenburg

Categorie
Architectuur, Collectief, Nieuwbouw
Over dit project

Het kunstwerk, ’De Grondslag Van Tilburg’, bestaat uit drie stamplemen wanden die het decor vormen voor het evenement “Beleef het Vorstelijk Landschap”. In opdracht van de Gemeente Tilburg en de Fontys Hogeschool voor de Kunsten heeft collectief. het landschapskunstwerk ontworpen en gerealiseerd te midden van Moerenburg in Tilburg. 

 

In het weekend van 12 t/m 14 oktober vond nabij de Korvelse Waterloop het evenement ‘Beleef het Vorstelijk Landschap’ plaats. Dit event is het eindresultaat van een project waarbij door middel van kunst, architectuur, theater, dans, muziek en virtual reality, de verbinding is gezocht tussen de stad Tilburg en het omliggende landschap. 

 

De stad Tilburg en het nabijgelegen Vorstelijk Landschap lijken aan het oppervlak zeer verschillend te zijn, stad vs natuur, groen vs bebouwd, hard vs zacht. Onder de oppervlakte echter, liggen dezelfde oeroude, ondergrondse aardlagen en hebben de gebieden meer gemeen dan op het eerste gezicht voelbaar is. De aardlagen waaruit het kunstwerk is opgebouwd, leggen deze gezamenlijke ondergrond bloot.  

 

De drie wanden wijzen elk in een andere richting en verbinden Moerenburg zo met de stad Tilburg, met Koningshoeven en met het Groene Woud. Ze symboliseren en benadrukken de bijzondere locatie en nodigen actief uit ‘verder te kijken’ en te genieten van hetgeen het mooie gebied te bieden heeft. 

Na verloop van tijd zal het stampleem eroderen en opgaan in de natuur. Zo ontstaat een nieuwe natuurlijke successieve biotoop die een blijvende herinnering zal geven aan het event en het Vorstelijk Landschap.

De vrijgekomen leem kan vervolgens benut worden door, onder andere, de zwaluw, diverse soorten bijen en andere insecten. Aan de leem is een mengsel van inheemse bloemzaden toegevoegd ter versterking van de biodiversiteit. De zaden die aan het oppervlak komen krijgen de kans om te ontkiemen en vormen zo gedurende het hele jaar nog een spektakel aan bloemen en kleuren.

 

Het kunstwerk behoort tot één van eerste stamplemen kunstwerken in Nederland. Voor de bouw van het kunstwerk heeft Collectief. nauw samengewerkt met Carl Giskes, expert in aardematerialen. De leem die gebruikt is voor de bouw van het kunstwerk is een natuurlijk mengsel van zand, kleine kiezels en klei. De muren zijn zo ontworpen dat deze niet permanent zijn, zo ontstaat een vergankelijk landschapskunstwerk waarbij de aarde langzaam wordt teruggegeven aan de natuur.