Het Collectieve Binnenhof | Turnhout

Categorie
Architectuur, Nieuwbouw
Over dit project

In Turnhout (Be) is in opdracht van TRiAS architecten een tiental moderne compacte stadswoningen gerealiseerd met carport en stadstuin. Waar het voorheen een aantal garageboxen plaats gaf, zijn het nu woningen in een collectief hof. Door de verschillende woningtypen op de eerste verdieping identiek te maken, maakte dit een seriematige herhaling mogelijk.

 

Het project vormt door zijn detaillering, kleur en materiaalgebruik een fraai samenhangend geheel.

 

Ondanks de zeer hoge dichtheid van het totale plan is er sprake van een grote ruimtelijkheid in het openbaar gebied. Zichtlijnen vanuit de woningen versterken dit gevoel en bieden tegelijkertijd sociale controle op de binnenplaats. Het hof is toegankelijk via één inrit, zo ontstaat er een semi-openbare plek waar kinderen beschermd kunnen spelen.

 

 

Projectdetails:
  • opdrachtgever: TRiAS architecten
  • locatie: Turnhout (Be)