De Ring als Ruggengraat | Antwerpen

Categorie
Architectuur, Stedenbouw
Over dit project

De bevolking in Antwerpen groeit in de komende decennia met 68.000 inwoners. De ruimte rond en op de ring van Antwerpen is de enige zone waar dit grootschalig kan worden voorzien.

 

Met dit project transformeert deze zone tot ruggengraat van de stad.

 

Anno 2012 is het achterhaald om uit te dijen over heel Vlaanderen zoals dat sinds de vorige eeuw gebruikelijk was. Het is belangrijk de ecologische voetafdruk te verkleinen, door af te stappen van het veelvuldig bouwen van (vrijstaande) eengezinswoningen.  Door compact bouwen op de juiste locaties wordt tevens de duurzaamheid bevordert.

 

De belangrijkste factor bij huisvesten is de locatie, deze wordt bepaald door o.a. bereikbaarheid en aanbod van werkgelegenheid. De ring van Antwerpen is op dit moment geen gedefinieerde zone. De ‘stad’ is momenteel onzichtbaar voor de ringgebruiker.

 

De mobiliteitsring van de stad is niet alleen een barrière. De demografische samenstelling van de zones rond de ring vormt tevens een sociale barrière. Met dit project wordt het beste van de twee werelden samengebracht en wordt de stad opnieuw verbonden. Het moet een combinatie van voorzieningen en nieuwe woontypologieën worden om een leefbaar gebied te creëren. Het collectief is hierin een belangrijk speerpunt.

 

Het  architectuur project richt zich op nieuwe manieren van wonen waarbij het collectief centraal staat. Aan de circulatieruimtes liggen de collectieve binnenruimtes van het gebouw. Dit zijn open plekken in de architectuur waar men elkaar kan ontmoeten en waar gemeenschappelijke activiteiten plaatsvinden. Het collectieve is een meerwaarde voor iedere bewoner met als resultaat compact bouwen.

 

De doelgroep bestaat uit diverse bewoners. Een klein deel is voor gezinnen, maar aangezien een steeds groter gedeelte van de maatschappij kiest voor het alleen wonen, is de vraag naar woningen voor deze doelgroep enorm. Zij wonen misschien individueel, maar dit zijn ze niet. Ze zijn meer verbonden dan ooit. Door ‘nieuwe’ communicatie mogelijkheden als het internet is het mogelijk elkaar te vinden en worden interesses gedeeld. Door de crisis  is een deeleconomie terug aan het ontstaan.

 

Iedere woonruimte heeft een connectie aan collectieve ruimte, dit bevordert ontmoeting en sociale cohesie. Deze collectieve ruimte in het gebouw is vergelijkbaar met het openbare gebied in de stad. In de stad wordt het gemeenschappelijke gebied tussen bebouwing gevormd  in de vorm van pleinen, parken en straten. Het openbaar gebied van de stad houdt de stad bij elkaar, zoals in het project de gemeenschappelijke ruimte het gebouw bij elkaar houdt.